StatsAutorisert
oversetter

ENGELSK–NORSK

Språkkombinasjoner

Engelsk–Norsk

Norsk–Engelsk

Ekspertiseområder

Medisinsk oversettelse

Svært mye erfaring
(brukerhåndbøker, programvare, pasientdokumenter, etc.)

Juridisk oversettelse

Med stempel

Teknisk oversettelse

Offshore, maskiner, bygg og anlegg, maskinvare, transport, etc.

Patenter

Erfaren patentoversetter, alle typer (medisinske, kjemiske, tekniske, offshore, etc.)

IT og nettsider

Alle typer oversettelse

Markedsføring

Varemerker, kunderelasjoner, omdømmebygging, etc.

Kvalifikasjoner og erfaring

Mastergrad i språk, Universitetet i Oslo (2010)

Statsautorisert translatør (engelsk–norsk), Norges Handelshøyskole (NHH), Bergen (2013)

Advanced Certificate, psykoterapi, (masternivå), East London University (2018)

Jobber som translatør siden 2009

CV og bevilgningsdokument (statsautorisert translatør) fra Norges Handelshøyskole sendes ved forespørsel

 

kontakt

e-post: info@norwegiantranslator.pro
e-post: annazboch@yahoo.com
Anna Zboch
Oslo
0